Om het gewicht van de rugzak of een boekentas zo laag mogelijk te houden is zowel van de school, leerkrachten, ouders en kinderen een inspanning nodig.

De school dient lockers te voorzien, waar scholieren hun sportgerief of zware atlas in kunnen achterlaten. Dubbele exemplaren vermijden dat dikke boeken op en af gesjouwd moeten worden.

Bij het begin van het schooljaar moeten ouders en leerkrachten boekentassen wegen en deze zonodig samen maken. Scholieren blijken liefst 40 procent onnodig materiaal mee te nemen.

Ook bij de keuze van de boekentas dient opgelet. De minst belastende boekentas voor de rug is die waarbij het gewicht zich dicht bij het zwaartepunt van het lichaam bevindt en de last symmetrisch verdeeld is.

Een rugzak waarvan beide schouderbanden gebruikt wordt om de last symmetrisch te verdelen beantwoordt hier het best aan. Een boekentas die in één hand wordt gedragen heeft nog als bijkomend nadeel dat het gewicht ver verwijderd is van het lichaamszwaartepunt.

Wat betreft de populaire trolleys wijst Idewe erop dat die nog zwaarder beladen worden dan boekentassen en vaker moeten worden getild dan goed is voor de rug.

Wij gaan dit alvast in de klas goed bekijken!